กิจกรรมเรียนรู้สู่อาเซียนของ TK Park
ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) วันที่ 25 กรกฎาคม 2556