ภาพกิจกรรมการตกแต่งเทียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ ร่วมกับ TK Park
เพื่อนำมาร่วมสมโภชน์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 และนำไปถวายวัดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
ในกิจกรรมประเพณีการเข้าพรรษาประจำปี 2556