การมอบรางวัลการแข่งขันกระบี่วิชาการ
27-28 มิถุนายน 2555 ในวันที่ 2กรกฏาคม 2555 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
 
              ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารโรงเรียน นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ของผู้บริหารสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2555 และแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่แข่งขันในงานกระบี่วิชาการใน่ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2555 ระดับภาคใต้ั ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยได้รับรางวัลต่าง ๆมากมาย
 
 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
         
 
 
     
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
         
         
ระดับชั้น
รายการแข่งขัน
รายชื่อนักเรียนแข่งขัน
รางวัลที่ได้รับ
ครูฝึกซ้อม
ป.4-6
โครงงานศิลปะ 1. ด.ญ นูรปัทมา หะ
เหรียญทอง
นายอนัน เจ๊ะแว
2. ด.ญ.ปาซียะห์ ลาเต๊ะ
นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
3. ด.ญ.ต่วนนูรอัยนี โต๊ะโซ๊ะ
ม.1-3
โครงงานภาษาไทย 1. ด.ญ อามีเนาะห์ หะยีนาแว
เหรียญทอง
นางสาวอัสมะ หมะหนังเด็น
2. ด.ญ นูรฮาฟีซะ คำมงคล
นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์
3. ด.ญ.สุนิสา เชี่ยวชล
ป.4-6
หนังสือเล่มเล็ก 1. ด.ญ.อีมาน เย็ง
เหรียญเงิน
นายอนัน เจ๊ะแว
2. ด.ญ. นิมาเรียม โต๊ะเก็ง
นางอารีย์ การัตน์
3. ด.ญ ต่วนฮัลวาณี โตะนิแต
ป.1-3
คัดลายมือ 1. ด.ญ.นูรูลอีมาน สะอิ
เหรียญเงิน
นางสาวจิราภรณ์ จิระวิมล
ป.4-6
คัดลายมือ 1. ด.ญ.ไซนะ แซมา
เหรียญทองแดง
นางงามตา มีมาก
ป.4-6
วาดภาพระบายสี 1. ด.ญ ซีตีมารียัม โตะแปเราะ
เหรียญทอง
นายอนัน เจ๊ะแว
2. ด.ญ. นูรอีมาน ยะโกะ
ม.1-3
วาดภาพระบายสี 1. ด.ญ.ซีตีรอมมือละ โตะแปเราะ
เหรียญทอง
นายอนัน เจ๊ะแว
2. ด.ญ นูรีซันห์ กูโน
ป.4-6
คิดเลขเร็ว
1. ด.ช ซอฟวัน บือราเฮงปลูกา
เหรียญทองแดง
นางสาวพัชรีย์ ศรีทองฉิม
  ประกวดสื่อนวัตกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา นายเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง
เหรียญทองแดง
-
  ประกวดสื่อนวัตกรรมภาษาไทย นางสาวภาวดี ทุมมา
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
-