กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14 มกราคม 2560
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เข้าร่วมฟังสาส์นวันเด็ก ร่วมแสดงกิจกรรมบนเวที ขับร้องเพลงเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล
แจกของขวัญให้กับวันเด็ก แจกอาหาร อาทิเช่น ขนมโค เห็ดชุบแป้งทอด อีกทั้งร่วมถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมดี ๆ โดยการนำของ
ท่านผู้นวยการปิ่นรัตน์ มะลิชู