กิจกรรมวันครู
16 มกราคม 2560
คณะครูและผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า 07.00 - 08.00 น ณ ลานล่างห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา หลังจากนั้นในช่วงเช้าได้เข้าร่วมฟังบรรยาย
ในห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และในงานนี้นักเรียนของเราได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาประเภทกิจกรรมดีเด่น จากทุนบุญเกียรติ จำนวน 1 ทุนการศึกษา
คือ เด็กชายฟิตรี สาแล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีความสามารถด้านออเคสตร้า ในช่วงพักเที่ยงคณะครูได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
มีการมอบกระเช้าปีใหม่จากหัวหน้างานให้กับคณะผู้บริหารเพื่อแทนคำขอบคุณในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยผู้บริหารนำโดยนางปิ่นรัตน์ มะลิชู
ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะครูทุกคนในโรงเรียน ส่วนในช่วงบ่ายคณะครูในร่วมกันวาดภาพระบายสีกำแพงเพื่อเพิ่มสีสรรความสวยงามให้กับโรงเรียน