กิจกรรมการติวในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
                จัดกิจกรรมการติวสรุปก่อนสอบในช่วงโค้งสุดท้ายให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 โดยนักเรียนชั้น ป.6 จัดติวในห้องประชุม และนักเรียนชั้น ม.3 ติวในห้องวิทย์&DLTV
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2560