ภาพกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
30 ธันวาคม 2558