การแข่งขันร้องเพลงของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
T5 Singing Contest
29 ธ.ค. 2558