ภาพบรรยากาศการมอบกระเช้าปีใหม่
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยนางปิ่นรัตน์ มะลิชู (ผู้อำนวยการโรงเรียน) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ คณะของตัวแทนกลุ่มชั้น
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555