ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
                          
          ภาพบรรยากาศการประชุมของกรรมการสถานศึกษากับผู้บริหารโรงเรียน และหัวหน้าฝ่าย ในวันที่ 5 มกราคม 255 เพื่อปรึกษาหารือในการเตรียมงาน ในกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555