กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2555 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)