กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ของโรงเรียนเทศบาล ๕ ( บ้านตลาดเก่า )
 
 
กิจกรรมร้องเพลงหน้าบู๊ตของนักเรียน
กิจกรรมเต้นของเด็กดอยโดยนักเรียน ท.5
ท่านรองสัญญา สุวรรณโพธิ์ ร่วมให้กำลังใจน้อง ๆ ในวันเด็ก
คุณครูเทศบาล ๕ ทุ่มทุนแต่งกายคล้าย ๆ น้อง ๆ
 
กิจกรรมมวยทะเล
 
     
   
 
กิจกรรมชาชักของน้อง ๆ นักเรียนมัธยมต้น