กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
           กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ หนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ในโครงการส่งเสริมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2555 โดยมีท่านรองนายกสัญญา สุวรรณโพธิ์ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ ในงานได้มีการให้ของที่ระลึกกับชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 11 ชุมชน นอกจากนี้ยังได้มีการจัดแข่งขันการกวนอาซูรอ โดยผลการแข่งขันปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ชุมชนจารูพัฒนา รางวัล 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือชุมชน ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ชุมชนจารูพัฒนา ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ซึ่งท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายอำพล พลศร ได้เป็นผู้มอบเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด