ครูณัฐรีย์ พุกพบสุข ท.๕ และ ครูคุณัญญา รักพรหม ท.๔
ผอ.ศุภมาศ อามิน ผอ. เทศบาล ๔ ร่วมแสดงความยินดี
 
คณะครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครยะลาร่วมแสดงความยินดี
         
 
 
คณะครูสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครยะลาร่วมแสดงความยินดี
 
รับรางวัลครูดีเด่นสาระการงานอาชีพและเทคโนฯ จาก ผอ.เขต ยะลา
 
รับรางวัลครูดีเด่นสาระสังคมศึกษา จาก ผอ.เขต ยะลา
         
 
 
ครูณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ ท.๕
 
ครูดีเด่นสาระวิทยาศาสตร์
 
ได้รับรางวัลครูผู้ทำประโยชน์ทางการศึกษา จากสกสค.