ภาพบรรยากาศการส่งนักกีฬาวอลเล่ย์บอลโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ณ สำนักการศึกษาเพื่อไปแข่งขัน จ. กาญจนบุรี