กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ครั้งที่ ๖
นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายอิรฟาน สาแล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.๑ - ๓ ในกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยทำการแข่งขันไปในวันที่ 29 ม.ค. 60
ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณครูอนัน เจ๊ะแว เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อม