โครงการจิตอาสา นักศึกษาทุน จชต.
นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.ยะลา ร่วมกันแต่งเติมสีสันวาดภาพระบายสีบนผนังกำแพงหอประชุมโรงเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้โครงการจิตอาสา นักศึกษาทุน จชต. โดยมีคุณครูพรศิลป์ ทองตราชู คอยดูแลช่วยเหลือ