ภาพบรรยากาศงานเฉลิมครบรอบ 9 ปี "อุทยานการเรียนรู้ยะลา" TK Park Yala ก้าวที่กล้า TK Park proud power
และการประกาศผลการประกวดการจัดโครงการส่งเสริมทักษะการอ่านโครงการเติมชีวิตในห้องสมุด รุ่นที่ 3
ตอน The Best Practice