งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ณ กรุงเทพมหานคร
ได้ระดับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่่2 รายการวาดภาพระบายสีระดับมัธยมต้น