วงดิเกฮูลูร่วมการถ่ายหนังสั้นในหลวง ณ สวนขวัญเมืองยะลา