ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ ยะลา