ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือสำรองของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3
ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) จ.ยะลา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556