การเยี่ยมเยียนของ สมศักดิ์ เหมรัญ
เจ้าของฉายากีตาร์มือเดียว ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
29 มกราคม 2558