ภาพบรรยากาศการประเมินห้องสมุดโรงเรียนจากทีเคพาร์ค
ในวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)