กิจกรรมการทำพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
ณ ศูนย์เยาวชนยะลา