กิจกรรมวันพ่อ 2 ธันวาคม 2557 (ปลุกหญ้าแฝกและทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของเทศบาลนครยะลาในช่วงเย็น)
กิจกรรมวันพ่อ 3 ธันวาคม 2557
กิจกรรมทำพิธีวันพ่อแห่งชาติของจังหวัดยะลา 5 ธันวาคม 2557