รายชื่อครูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ซึ่งได้รับรางวัลครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2554
         
         
  รายชื่อครูที่ได้รับรางวัลครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) มีรายชื่อดังนี้  

1. นายอนันต์ เจ๊ะแว

 
2. นางซอลีฮะ จระกา  
3. นางอารีย์ การัตน์  
4. นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์  
5. นางอรอนงค์ บัวอินทร์  
6. นางสาวณัฐรีย์ พุกพบสุข  
7. นายสมพงษ์ พรหมสว่าง  
         โดยคุณครูทุกท่านจะเข้ารับรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต้องขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ