ผลการประกวดและการแข่งขันกีฬาและกรีฑา นครยะลาเกมส์ ที่ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18-20 ส.ค.2559
ณ สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๑๗ โรง ผลการประกวดของโรงเรียนเทศบาล๕(บ้านตลาดเก่า) มีดังนี้
๑.ขบวนพาเหรดระดับประถม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
๒.การประกวดการเปิดสนามเต้นเชียร์หลีดประกอบอุปกรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
๓.กองเชียรและเชียร์หลีดเดอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่๑ ์