กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน
เรื่อง การสร้างอีบุ้คด้วยโปรแกรม Flip Album
ในโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยไอที

ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องคอมพิวเตอร์1-2 ร.ร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)