ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มสังกัดเทศบาลนครยะลา