ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2556
โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
-----------------------------------------------------

                     โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเขียนกลอนวันแม่ เรียงความวันแม่ พร้อมกับให้ท่านผู้ำอำนวยการโรงเรียนมอบของรางวัลกับนักเรียนที่ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ยังได้นำตัวแทนนักเรียน คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ของเทศบาลนครยะลา โดยนำพันธ์ปลาไปปล่อยยังบึงแบเมาะ โดยมีท่านนายกพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชมน์เจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด