โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายนาซิรีน แวหะยี เด็กหญิงนูรฟาติน มะมิง และเด็กหญิง นิอัสมาณี เจ๊ะบู ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย ณ ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 6-9 เมษายน 2556 โดยคุณครูที่ให้การฝึกซ้อมในครั้งนี้ คือ คุณครูอับดุลเลาะห์ นาปี และ คุณครูณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ โดยมีท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นางปิ่นรัตน์ มะลิชู ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
         
         
       
         
         
   
นิอัสมาณี เจ๊ะบู
 
เด็กชายนาซิรีน แวหะยี
 
เด็กหญิงนูรฟาติน มะมิง