กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ผสานความร่วมมือกับโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่อง เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยได้เข้ามาร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดกับท่านผู้อำนวยการปิ่นรัตน์ มะลิชู ในช่วงปิดภาคเรียน ในวันที่ 10 เมษายน 2555 มีภาพบรรยากาศ
การประชุมมาให้ชมกันด้วยนะคะ