กิจกรรมทำพิธีพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ในวันที่ 31 มีนาคม 2555