ปีการศึกษา 2557


       
                   
บุคลากรครูและนักเรียน
 

             เว็บ หน้าของประเทศไทย
 


เบตง
ศูนย์ดำรงธรรม
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ร้องเรียนนายกรวมเวบไซต์น่าสนใจ
เวบไซต์ค้นหาข้อมูล
Yahoo : Google : Infoseek :
   Lycos : 100 Hot : Excite
เวบไซต์ Pager
162 : 1144 : 152
เวบไซต์TV
TV 3 : TV 7 : TV 5 : ITV : TV 9
    UBC
เวบไซต์หน่วยงานของรัฐ
กระทรวงมหาดไทย : กระทรวง
   ศึกษา : องค์การโทรศัพท์ :
   การบินไทย : กระทรวง
   สาธารณสุข :รัฐสภา

เวบไซต์ Newspaper
ไทยรัฐ : เดลินิวส์ : ข่าวสด :
    แนวหน้า :คมชัดลึก
ข่าวในโรงเรียน  

=========ประกาศอัตลักษณ์เอกลักษณ์โรงเรียนเทศบาล ๕(บ้านตลาดเก่า) จ ยะลา============
================================================================
** ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน คณะครูระดับปฐมวัย ครูและผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ในการเข้ารับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ในวันที่ 15 ก.ค. 2556
โดยท่านผู้อำนวยการปิ่นรัตน์ มะลิชู เป็นตัวแทนในการเข้ารับรางวัล
================================================================
กิจกรรมวันพ่อในวันที่ 2,3 และ 5 ธันวาคม 2557
กิจกรรมอาซูรอ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 14 พ.ย. 2557

การเข้าร่วมประกวดกระทงขนาดใหญ่ประเภทสวยงาม 6 พ.ย. 57

ผลงานทีมวอลเล่ย์บอล รร เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 30 ต.ค. 57

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนคณิตศาสตร์ และแหล่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 9 ก.ย. 57
อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์1-2 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.ย. 57
กีฬานักเรียนกลุ่มสังกัดเทศบาลนครยะลา 20-22 ส.ค. 57
บทคัดย่องานวิจัยของ นางหทัยรัตน์ สงสม ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 2
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่าง 18-22 ส.ค. 57

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศของนักเรียนกลุ่มสังกัดเทศบาล ณ เมืองทองธาน

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด DARE โดยสภอ เมืองยะลา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ทีมวอลเล่ยบอลโรงเรียนเทศบาล ๕(บ้านตลาดเก่า) เข้าร่วมแข่งขัน "ช้างวอลเลย์บอลออนเฟสติวัล" 4-7 ก.ค. 57

ภาพการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในวันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ภาพกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ในวันที่ 27 มิ.ย. 57
การจัดกิจกรรมของสาระวิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 24-27 มิ.ย. 57
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการตรัง ณ จังหวัดตรังระหว่าง 17-20 มิ.ย. 57
ภาพกิจกรรมวันระลึกพระคุณครู 12 มิถุนายน 2557
ขอแสดงความยินดีกับนางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน ในการเข้ารับสายสะพายในตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ 19 พ.ค. 57
ประชุมเชิงเสวนาเพื่อจัดทำวิสัยทัศน์โรงเรียน 19 พฤษภาคม 2557
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับเงินเรียนฟรีค่าอุปกรณ์การเรียน และ เครื่องแบบนักเรียน 8 พ.ค. 57

สายการแข่งขันวอลเล่ย์บอล นิบงคัพ ครั้งที่ 4 ระหว่าง 5-8 เมษายน 2557
ภาพบรรยากาศการเปิดป้ายโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 27 มี.ค. 57
โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 27 มีนาคม 2557
การอบรมให้ความรู้ก่อนปิดภาคเรียนโดยท่านรองนายกฯสัญญา สุวรรณโพธิ์ 24 มีนาคม 2557
โครงการเข้าสุนัตหมู่ 21-22 มีนาคม 2557
ดาวน์โหลดใบสมัครนิบงคัพ 2 มี.ค. 57
ผลการแข่งขันในส่วนของน.ร โรงเรียนเทศบาล ๕ กับ“ชลเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
กิจกรรมการเข้ารับการประเมินห้องสมุดจากทีเคพาร์คในวันที่ 22 มกราคม 2557
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันครูระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ณ สนามพระเศวตสุรคชาธาร 11 ม.ค. 57
กิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556
กิจกรรมการเลี้ยงโอนย้ายคุณครูศรัตน์ รองสวัสดิ์ ,น้องแอน และการไปส่งของตัวแทนคณะครูกลุ่มชั้น
ภาพกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ วันที่ 28 พ.ย. 2556 ณ อาคารบริรักษ์ ร.ร.เทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
แข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ พัทลุง 23 พ.ย. 56
ประชุมโครงการ CMU เด็กด้อยโอกาส ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 18 พ.ย. 56
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
วิทยุการบิน ฯ มินิวอลเลย์บอล รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ๙ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 4 พ.ย. 56
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเถลิงศักดิ์ ราชชำรองและคุณครูอารีย์ การัตน1 0 ต.ค. 56
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการมวยไทยใจเกินร้อย 5-9 ต.ค. 56
ผลการแข่งขันยะลายะลัน ปีการศึกษา 2556 ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ที่เข้าร่วมแข่งขัน 1-3 ต.ค. 56
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับรางวัลเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาฯ ในวันที่ 9 ก.ย 56
เผยแพร่บทคัดย่อคุณครูอรอนงค์ บัวอินทร์ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร
อบรมการสร้าง E-Book จากโปรแกรม FlipAlbum ในระหว่างวันที่ 14-15 ก.ย 56
อบรมการใช้งานแท็ปเลตสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 และครูคอมพิวเตอร์ 7-9 ก.ย.56
อบรมเชิงสัมมนาการนิเทศภายในสถานศึกษา 25-27 สิงหาคม 2556 ณ บีพีฯหาดใหญ่ สงขลา
วอลเล่ย์บอลได้รับรางวัลชนะเลิศทีมชายและหญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี ในรายการ “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล”
ขอขอบคุณความเอื้อเฟื้อในการมอบเครื่องกรองน้ำและแว่นตาจาก ศอ.บต. และ สโมสรโรตารี่ 22 ส.ค.56
ขบวนพาเหรดโรงเรียนเทศบาล ๕ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มสังกัดเทศบาลนครยะลา 20 ส.ค. 56
ภาพการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 9 ส.ค 56
นักเรียนชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมประชาการวัยเจริญพันธ์ วันที่ 26 ก.ค. 56
ทีเคปาร์คให้ความรู้เรื่องอาเซียน กับนักเรียนชั้น ป.5-6 และม.1-3 วันที่ 25 ก.ค. 56
กิจกรรมสมโภชเทียนและถวายเทียนในเทศกาลเข้าพรรษา 17-18 กรกฏาคม 2556
กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ 18 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร Stop Teen Mom 16 ก.ค. 56
ภาพบรรยากาศนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ ร่วมกิจกรรม คีนยะลา ให้คนยะลา 8 ก.ค. 56
ภาพกิจกรรมการอบรมหนังสือเล่มเล็ก รุ่นที่ 1 ในวันที่ 6 ก.ค. 56
คณะครูไปทัศนศึกษา ณ ภาคอีสานและประเทศลาว ในระหว่างวันที่ 25 มิ. ย. - 2 ก.ค. 56
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 2556
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ "นครวิชาการ" ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 18-20 มิ.ย. 2556
ผลการแข่งขันการประกวดสื่อของคุณครูมานะ ขวัญเชื้อ สาระสังคมฯ ในงาน"นครวิชาการ" 20 มิ.ย 56
ผลการแข่งขันการประกวดสื่อของคุณครูเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง สาระสุขและพลศึกษา ในงาน"นครวิชาการ" 20 มิ.ย 56
กำหนดฌาปนกิจศพคุณพ่อซิ้น ไชยหมาน บิดาผอ.ปิ่นรัตน์ มะลิชู วันจันทร์ที่17มิ ย. 56 ที่ วัดยุโป
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดย คุณครูจิราภรณ์ อุเซ็ง 14 มิถุนายน 2556
ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันกตัญญู ในวันที่ 13 มิถุนายน 2556
อบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยท่านรองสัญญา สุวรรณโพธิ์ 13 พฤษภาคม 2556
การประชุมผู้ปกครองต้อนรับการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 10 พ.ค. 2556
การอบรมกระบวนการสอนทางวิทยาศาสตร์ในช่วงปิดภาคเรียน ในระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-3 พ.ค. 2556
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 6-9 เมษายน 2556
ตลาดนัดความรู้ครั้งที่ 5 วันที่ 26-27 มีนาคม 2556
การมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 7 มีนาคม 2556
การมอบเกียรติบัตรจากการไปแข่งขันทักษะวิชาการในงาน ท๔วิชาการ ในวันที่ 27 กุมพาพันธ์ 2556
ภาพบรรยากาศการพานักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นไปยังแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดยะลา 26 ก.พ. 56

การเข้าค่ายของลูกเสือสำรองระดับชั้น ป.1-3 ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 20 ก.พ. 56
การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ จ.พัทลุง 15-17 ก.พ. 2556
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันครู และการมอบรางวัลในวันครู 16 มกราคม 2556
ภาพกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 12 มกราคม 2556
การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษารอบที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2556
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา
ภาพกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ แสดงความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน 20 ธันวาคม 2555
ภาพกิจกรรมวันพ่อ 4 ธันวาคม 2555
การประเมินรอบที่ 2 เพื่อขอรับรางวัลพระราชทานในระดับก่อนประถมศึกษา 28 พ.ย 55
การประชุมโครงการเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงในวันที่ 23 พ.ย 55
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 16 พ.ย 55
ขอแสดงความยินดีกับท่านผ.อ. โรงเรียน ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 3 ต.ค.55
การรับรางวัลการแข่งขันยะลา ยาลัน จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ 3 ต.ค. 55
การรับรางวัลในโครงการฟันสวย ยิ้มใส ในวันที่ 2 ตุลาคม 2555
กิจกรรมภาษากับอาเซียน ในวันที่ 24 กันยายน 2555
กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 19-20 กันยายน 2555
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2555
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน 8-9 กันยายน 2555
กิจกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มสังกัดเทศบาลนครยะลา 5-7 กันยายน 2555
โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลประเพณีต้านภัยยาเสพติด  “นิบงคัพ”  ครั้งที่  ๓

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 17 - 18 สิงหาคม 2555
กิจกรรมวันแม่ 10 สิงหาคม 2555
กิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ของนักเรียน 7 สิงหาคม 2555
เผยแพร่บทคัดย่อของคุณครูสมพงษ์ พรหมสว่าง สาระการเรียนรู้ทัศนศิลป
เผยแพร่บทคัดย่อของคุณครูเพียงแข เปลี่ยวดี
เผยแพร่บทคัดย่อของคุณครูเสาวลักษณ์ คงแทน
เผยแพร่บทคัดย่อของคุณครูสุภาภรณ์ ภานุศรี สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เผยแพร่บทคัดย่อของคุณครูจีราพร ทยากรณ์นนท์ สาระการเรียนภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์โดยน้องฝึกประสบการณ์สาระคณิตศาสตร์ 27 ก.ค. 55
มอบรางวัลครูสอนดี 26 ก.ค. 2555
Download ใบสมัครและดูรายละเอียดวอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ 3

แผ่นประชาสัมพันธ์วอลเลย์บอล “นิบง คัพ” ครั้งที่ 3
แสดงความยินดีกับท่านผ.อ.ปิ่นรัตน์ และมอบรางวัลนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการกระบี่ 2ก.ค.55
กิจกรรมการทำขนมของนักเรียนอนุบาล 2 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555
ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง 22 มิถุนายน 2555

เผยแพร่บทคัดย่อของคุณครูเถลิงศักดิ์ ราชชำลอง สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมวันกตัญญูในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
ประกาศผลการขอรับรางวัลพระราชทานของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษตอนต้น (ขนาดเล็ก)12 มิ.ย 55
โรงเรียนเทศบาล ๕ รับมอบเป็นตัวแทนหน่วยดูแลเด็กรายกรณีเพื่อป้องกันและแก้ไขเด็กด้อยโอกาสนอกระบบการศึกษา
บทคัดย่อวิชาวิทยาศาสตร์ครูอรอนงค์ บัวอินทร์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระหว่างวันที่ 14-15 พ.ค. 55
งานเวทีประชาคม ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) ในวันที่ 12 พ.ค. 55
การอบรม BBL ของคณะครูกลุ่มชั้นอนุบาล ในระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค. 55

การอบรมการทำโครงงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ ในระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค. 2555
การอบรมการจัดกทำแผนหลักสูตรอาเซียน
การประชุมผสานความร่วมมือการทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 10 เมษายน 2555
ผลงานและความภาคภูมิใจคณะผู้บริหาร ครูเชี่ยวชาญ และครูชำนาญการพิเศษ 9 เม.ย 55
การเข้าร่วมพิธีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 31 มีนาคม 2555
การร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และ SAR ของคณะครูเทศบาลนครยะลาในระหว่างวันที่ 26-30 มี.ค 2555
กิจกรรมเลี้ยงส่งท่านรองอับดุลมายิด ลาเต๊ะ ในวันที่ 22 มีนาคม 2555
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 ในวันที่ 19 มีนาคม 255
กิจกรรมเข้าสุนัตหมู่ 23-24 มีนาคม 2555
บทคัดย่องานวิจัยนายอับดุลมายิด ลาเต๊ะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
บทคัดย่องานวิจัยนางนัทธมน ยอดมงคล สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นป.4
การเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2555
การจัดการความรู้ 21 มกราคม 2555
ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับครูสอนดีและหนึ่งแสนครูดี 17 มกราคม 2555
ภาพกิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2555
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2555

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 10 มกราคม 2555
ประชุมกรรมการสถานศึกษา 5 มกราคม 2555
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2555
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 ในวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 2555
ครูสอนดีประจำปีการศึกษา 2554 ของ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
              

  - ข่าวนักเรียนคนเก่ง
ประกาศผลการขอรับรางวัลพระราชทานของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษตอนต้น (ขนาดเล็ก)12 มิ.ย 55
การรับรางวัลการแข่งขันยะลา ยาลัน จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ 3 ต.ค. 55


ข่าวครูในโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเถลิงศักดิ์ ราชชำรองและคุณครูอารีย์ การัตน์ 10 ต.ค. 56
ผลการแข่งขันการประกวดสื่อของคุณครูมานะ ขวัญเชื้อ สาระสังคมฯ ในงาน"นครวิชาการ" 20 มิ.ย 56
ผลการแข่งขันการประกวดสื่อของคุณครูเถลิงศักดิ์ ราชชำรอง สาระสุขและพลศึกษา ในงาน"นครวิชาการ" 20 มิ.ย 56
กิจกรรมวันครู และการมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดให้กับคุณครูในวันครู 16 มกราคม 2556

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจิราภรณ์ จิระวิมล ที่ได้รับรางวัล ปูชณียบุคคลด้านภาษาไทยดีเด่น 2555

ขอแสดงความยินดีกับท่านผ.อ. โรงเรียน ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 3 ต.ค.55
ขอแสดงความยินดีกับ นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญในปีการศึกษา 2555
มอบรางวัลครูสอนดี 26 ก.ค. 2555
ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับครูสอนดีและหนึ่งแสนครูดี 17 มกราคม 2555
ครูสอนดีประจำปีการศึกษา 2554 ของ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)
ครูดีเด่นระดับเขตการศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2552 รับรางวัล 16 มค 53
นางณัฐธีวรรณ ลิมป์ไตรรัตน์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ในปี 2545

     
     
     
 

Webmaster : Nuttharee Pukpobsuk   &    E - mail (admin@t5yala.ac.th)
Create By Webmaster Copyright 2005 © Tessabal 5 Yala School. All rights reserved